Google lanserar en webbsida där man kan anmäla länkar man vill ska "glömmas bort"

Google har nu reagerat på domen från EU-domstolen den 13 maj 2014 där man tvingades att respektera EUs dataskyddsdirektiv (se föregående inlägg).

Google lanserade en webbsida den 29 maj 2014 europeiska medborgare kan begära att länkar till information om dem tas bort sökresultaten, allt i enlighet med EU-domstolens dom om rätten att bli bortglömd.

På webbsidan finns ett formulär där man kan lämna in sin ansökning, varefter ansökan kommer att behandlas av Google sammankallad kommitté bestående av ledande befattningshavare och oberoende experter för att försöka ta fram en långsiktig strategi för att hantera vad som förväntas bli en störtflod av förfrågningar från privatpersoner inom EU. För att göra en ansökan ska personen lämna in en digital kopia av en officiell identifiering, till exempel ett giltigt körkort, och välja från en rullgardinsmeny lämpliga europeiska land vars lag är tillämplig på begäran.

Vid bedömningen av ansökan kommer man från Googles sida att bedöma varje enskild begäran och försöka hitta en jämvikt mellan individens privatliv med allmänhetens rätt att veta och distribuera informationen.

Formuläret ger även utrymme för personen att skicka in stötande länkar och utrymme för personen att förklara varför länken är "inadekvata, irrelevanta eller inte längre relevanta, eller överflödiga i förhållande till syftet med att bearbeta dem”.

Google påpekar vidare att man vid bedömningen av ansökningarna kommer att överväga om resultatet inkluderar inaktuell information om en person, samt om det finns ett allmänt intresse av informationen, till exempel information om yrkesutövning, brottmålsdomar eller offentlig tjänsteutövning.

Kommittén som Google har satt samman består bl.a. av Jimmy Wales, grundare av Wikipedia , och Frank La Rue, FN: s särskilda rapportör om åsikts-och yttrandefrihet. Kommittén kommer dessutom att samarbete med EUs datainspektioner och andra europeiska intressenter.

Redan nu har Google tagit emot över 1000 anmälningar om att ta bort irrelevanta länkar.

Det är inte klart när Google kommer att börja ta bort länkarna. På sin webbsida säger Google att man "... arbetar med att färdigställa vår implementering av begäranden om borttagning enligt europeisk dataskyddslagstiftning så fort som möjligt. Under tiden ber vi dig fylla i formuläret nedan så meddelar vi dig när vi börjar behandla din begäran. Tack för ditt tålamod."

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln

-