Om oss

Tandberg & Partners AB är en byrå som arbetar för att vi alla ska kunna arbeta i en etisk företagsvärld på en jämn spelplan.

 

Tandberg & Partners hjälper gärna dig genom att utbilda och inspirera ditt företag genom juridiska & etiska kurser.

 

Tandberg & Partners erfarenhet är att det inom vissa områden inom juridiken finns ett stort behov av specialisering. Vi är experter inom det marknadsföringsrättliga området, dvs. främst frågor som berör  personuppgiftslagen, marknadsföringslagen, läkemedelslagen och distansavtalslagen. Genom specialiseringen, vårt globala kontaktnät och vår omfattande erfarenhet följer vi marknadsföringrättens kontinuerligt förändrade villkor och den internationella juridiska utvecklingen. Den specialisering som vi erbjuder gör att vi skiljer oss från de flesta andra juridiska byråerna och vi ser den som en nödvändig förutsättning för att på bästa möjliga sätt kunna erbjuda den kompetens som efterfrågas av professionella aktörer.

 

Axel Tandberg är sedan 2005 aktiv i två olika etiska nämnder: Reklamombudsmannen och DM-nämnden. Han är också förbundsjurist för SWEDMA, bransch- och intresseorganisationen för direktmarknadsföring. 

Tandberg & Partners kan även vara behjälplig om ditt företag behöver en genomgång av era användarvillkor, privacy policy eller om ni behöver ett personuppgiftsombud.

 

 

 

Vi som jobbar här

Axel med en eventuell framtida partner

Affärsidé

Inspirera företagare att agera juridiskt och etiskt korrekt.

Vision

Skapa en etisk företagsvärld på jämn spelplan.

Värdegrund

Öppenhet

Långsiktighet

Ärlighet

Följ mig:

@axeltandberg

 

@axeltandberg